Geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna ma na celu utrzymanie seniora w możliwie jak najlepszej sprawności funkcjonalnej, rozumianej jako samodzielność i niezależność od pomocy innych osób. Fizjoterapia u osób starszych jest niezbędnym działaniem w przywróceniu prawidłowej funkcji narządu ruchu ( mięśni, stawów, więzadeł i kory mózgowej odpowiedzialnej za kontrolę ruchu) oraz poprawieniu wydolności krążeniowo – oddechowej po hospitalizacji, złamaniach, endoprotezie stawu biodrowego/kolanowego, zabiegach chirurgicznych.

Odpowiednio dobrany pod kątem intensywności, charakteru oraz preferencji wiekowych wysiłek fizyczny stanowi podstawę działań prozdrowotnych i profilaktycznych oraz pełni kluczową rolę w powrocie do zdrowia.

Rehabilitacja geriatryczna – korzyści:

  • Poprawa lokomocji / zabezpieczenie przed upadkami.
  • Walka z osteoporozą i zanikami mięśniowymi.
  • Poprawa jakości życia i samodzielności.
  • Poprawa równowagi, zapobieganie upadkom.
  • Poprawa wydolności krążeniowo – oddecchowej.
  • Lepsze samopoczucie
  • powrót do sprawności po przebytej hospitalizacji

Fizjoterapia a zwłaszcza jej dział który wykorzystuje ruch (KINEZYTERAPIA) jako czynnik leczniczy pozwala na zmniejszenie nasilenia zmian narządowych wynikających z upływu czasu, takich jak np. zmniejszenie masy mięśniowej czy zmiany w tkance kostnej co udowodnione zostało naukowo. Stosowanie metod niefarmakologicznych pozbawione jest bowiem działań niepożądanych.

W tym kontekście warto przypomnieć słowa :
Ruch może zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu

Trening zdrowotny osób starszych: pełni zarazem funkcje zapobiegawcze, jak i lecznicze. Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych i najbardziej efektywnych sposobów prewencji i leczenia problemów zdrowotnych u osób starszych. Światowa Organizacja Zdrowia uznała że regularna aktywność fizyczna odgrywa kluczowa rolę w prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz posiada ochronny wpływ w cukrzycy, osteoporozie oraz otyłości. Znaczenie aktywności fizycznej jako narzędzia redukcji czynników chorób przewlekłych w starszym wieku jest powszechnie znana. Siedzący tryb życia, powszechny w populacji osób starszych ma niekorzystny wpływ na większość układów i funkcji organizmu.