Neurologiczna

Rehabilitacja Neurologiczna ma na celu przywrócenie pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy oraz funkcji poznawczych. Za zadanie stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych oraz ich rodzin. Stosujemy nowoczesne metody neurologiczne wykorzystywane w fizjoterapii, które oparte są na dowodach naukowych.

Jedną z najczęściej zagrażających życiu jednostek chorobowych w Polsce jest udar mózgu. Jego następstwem są zaburzenia pracy mózgu co w konsekwencji powoduje problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Kompleksowa i wczesna rehabilitacja daje możliwość przywrócenia utraconych zdolności ruchowych.

Rehabilitacji Neurologiczna ma na celu:

  • Przywrócenie funkcji lokomocyjnych.
  • Powrót do samodzielności.
  • Poprawę jakości życia.