Ortopedyczna


Urazy ortopedyczne wymagają leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Leczenie zachowawcze nie wymaga procedury chirurgicznej, opiera się na postępowaniu fizjoterapeutycznym (ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykoterapeutyczne, terapia manualna) i farmakoterapii.
Najczęstszymi następstwami urazów ortopedycznych z punktu widzenia fizjoterapeuty jest ograniczenie ruchomości, osłabienie siły mięśniowej, nieprawidłowy wzorzec chodu na skutek przewlekłego odciążania kończyny, ból, zaburzenia w obrębie blizny, drętwienie, mrowienie, zaburzenie funkcji motorycznej – bieganie, skakanie, wchodzenie\schodzenie po schodach. Po urazach skrętnych i zwichnięciach w obrębie stawu po wykluczeniu złamania przy pomocy zdjęcia RTG należy zgłosić się do fizjoterapeuty aby wytłumaczył szczegółowo czego dotyczy dany uraz i jak będzie przebiegało jego leczenie. W trakcie konsultacji fizjoterapeutycznej wykonamy badanie ortopedyczne i wyjaśnimy państwu na czym będzie polegała rehabilitacja. Odpowiednio zaplanowana i kompleksowa fizjoterapia umożliwi szybki powrót do sprawności i zdrowia. W leczeniu zachowawczym fizjoterapeuta kieruje procesem leczenia aby jego jakość była najlepsza a efekty pojawiły się jak najszybciej. Archaiczne postępowanie, np. wkładanie nogi do szyny lub gipsu w przypadku skręcenia w stopniu I i II celem jej bezwzględnego unieruchomienia według aktualnej medycynie jest niedopuszczalne. Niesie to za sobą więcej negatywnych następstw niż korzyści. W przypadku masywnego urazu w którym dochodzi do złamania kości lub zerwania więzadeł, nieodzowna jest interwencja chirurgiczna. W tym przypadku fizjoterapia jest procesem, który następuje już w kolejnym dniu po operacji. W przypadku gdy operacja nastąpi dopiero po pewnym czasie od urazu np, pół roku, ważne jest aby odpowiednio przygotować pacjenta, odpowiednio zaplanować rehabilitację. W okresie między urazem a operacją na skutek nieprawidłowej funkcji mogło dojść do zaników mięśniowych, ograniczenia ruchomości i zaburzenia wzorców ruchowych. Postępowanie chirurgiczne polega na zespoleniu elementów kostnych przy pomocy płyt, gwoździ czy śrub w przypadku złamania lub rekonstrukcji więzadeł lub szyciu ścięgien. W tym przypadku fizjoterapia jest elementarną częścią powrotu pacjenta do pełnej sprawności. Nowoczesne metody usprawniania, które mają na celu przywrócenie utraconej sprawności fizycznej. Ma na celu kompleksowe leczenie pacjenta w następstwie wszelkich urazów takich jak złamania, skręcenia czy zwichnięcia w obrębie aparatu ruchu. Do leczenia wykorzystujemy liczne techniki oraz metody, które zapewnia współczesna fizjoterapia.

Bogate doświadczenie z urazami ortopedycznymi zdobyte w pracy z futbolistami amerykańskimi, piłkarzami oraz na oddziale Ortopedii i Traumatologi pokazuje że wczesna oraz kompleksowa fizjoterapia pozwala na szybki powrót do zdrowia i aktywności fizycznej sprzed urazu.

Rehabilitacja Ortopedyczna wykorzystuje:

  • Ćwiczenia lecznicze (Kinezyterapię)
  • Terapię Manualną
  • Fizykoterapię
  • Masaż
  • Kinesiotaping