Rehabilitacja

Rehabilitacja oznacza – ,, habilis ‘’ – sprawny,  „re” – przywrócenie Przywrócenie sprawności.

Rehabilitacja to proces leczniczy mający na celu uzyskanie zaplanowanych i oczekiwanych efektów powrotu do zdrowia przez pacjenta.

Oznacza zespół działań leczniczych zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu i powrotu funkcji ze strony różnych układów organizmu oraz poprawienie jakości życia.

Fizjoterapia Wróbel specjalizuje się w rehabilitacji:

   – Ortopedycznej

  – Geriatrycznej

– Neurologiczna

   – Sportowej