Fizjoterapia

Pochodzi od greckich słów physis oraz therapy oznaczających naturę i leczenie. Fizjoterapia jest dyscypliną medycyny klinicznej która wykorzystuje przede wszystkim bodźce lecznicze pochodzenia naturalnego, występujące w środowisku naturalnym człowieka. Opiera się na fizjologicznym oddziaływaniu bodźców mechanicznych, termicznych, elektromagnetycznych w celu leczenia ludzkiego organizmu.

W fizjoterapii możemy wyróżnić trzy działy: masaż, kinezyterapię i fizykoterapię jako zasadnicze postępowania terapeutyczne.

Masaż – polega na oddziaływaniu mechanicznym na tkanki masowane, takie jak skóra, powięź czy mięśnie. Dzięki pobudzeniu komórek i ich odpowiedzi fizjologicznej dochodzi do szeregu pozytywnych reakcji i oddziaływaniu leczniczemu na masowany obszar. Zastosowanie masażu jest bardzo szerokie i wykorzystywane w wielu schorzeniach oraz różnych dziedzinach medycyny.

Kinezyterapia –  z greckiego ,,Kinesis- ruch” Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływa na cały organizm. Ruch jest podstawą życia, zapewnia samodzielność i możliwość lokomocji. Niesprawność ruchowa przysparza człowiekowi ból i ma ogromny wpływ na jego psychiczne funkcjonowanie. Odpowiednio dobrana i wdrożona w odpowiednim czasie kinezyterapia umożliwia powrót do sprawności ruchowej i wyeliminowania lub złagodzenia objawów bólowych które mogą występować.

Fizykoterapia – Medycyna fizykalna znajduje swoje zastosowanie w profilaktyce jak i rehabilitacji.  Jako bodziec leczniczy wykorzystuje różnorodne formy energii fizycznej występujące w środowisku przyrodniczym człowieka. Zalicza się ją do naturalnych metod leczniczych które mają na celu pobudzenie i usprawnienie naturalnych mechanizmów regeneracyjnych w organizmie człowieka. Wykorzystywane zabiegi lecznicze w fizykoterapii to: elektroterapia, termoterapia, ultradźwięki, pole magnetyczne.

Fizjoterapia stosowana jest w różnych dziedzinach medycyny jako samodzielna forma terapii lub jako jej składowa.

Fizjoterapia:

Ortopedyczna

Geriatryczna

Neurologiczna

Sportowa

W chorobach narządów wewnętrznych

Ginekologiczna

Onkologiczna