Fizjoterapia Katowice

Fizjoterapia

Pochodzi od greckich słów physis oraz therapy oznaczających naturę i leczenie. Fizjoterapia jest dyscypliną medycyny klinicznej która wykorzystuje przede wszystkim bodźce lecznicze pochodzenia naturalnego, występujące w środowisku naturalnym człowieka. Opiera się na fizjologicznym oddziaływaniu bodźców mechanicznych, termicznych, elektromagnetycznych w celu leczenia ludzkiego organizmu.

W fizjoterapii możemy wyróżnić trzy działy: masaż, kinezyterapię i fizykoterapię jako zasadnicze postępowania terapeutyczne.

Fizjoterapia stosowana jest w różnych dziedzinach medycyny jako samodzielna forma terapii lub jako jej składowa.

Fizjoterapia:

Ortopedyczna
Geriatryczna
Neurologiczna
Sportowa
W chorobach narządów wewnętrznych
Ginekologiczna
Onkologiczna

Masaż

polega na oddziaływaniu mechanicznym na tkanki masowane, takie jak skóra, powięź czy mięśnie. Dzięki pobudzeniu komórek i ich odpowiedzi fizjologicznej dochodzi do szeregu pozytywnych reakcji i oddziaływaniu leczniczemu na masowany obszar. Zastosowanie masażu jest bardzo szerokie i wykorzystywane w wielu schorzeniach oraz różnych dziedzinach medycyny.

Masaż Katowice
Trening Funkcjonalny Katowice

Kinezyterapia

z greckiego ,,Kinesis- ruch” Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływa na cały organizm. Ruch jest podstawą życia, zapewnia samodzielność i możliwość lokomocji. Niesprawność ruchowa przysparza człowiekowi ból i ma ogromny wpływ na jego psychiczne funkcjonowanie. Odpowiednio dobrana i wdrożona w odpowiednim czasie kinezyterapia umożliwia powrót do sprawności ruchowej i wyeliminowania lub złagodzenia objawów bólowych które mogą występować.

Fizykoterapia

Medycyna fizykalna znajduje swoje zastosowanie w profilaktyce jak i rehabilitacji.  Jako bodziec leczniczy wykorzystuje różnorodne formy energii fizycznej występujące w środowisku przyrodniczym człowieka. Zalicza się ją do naturalnych metod leczniczych które mają na celu pobudzenie i usprawnienie naturalnych mechanizmów regeneracyjnych w organizmie człowieka. Wykorzystywane zabiegi lecznicze w fizykoterapii to: elektroterapia, termoterapia, ultradźwięki, pole magnetyczne.

Fizykoterapia Katowice

Rehabilitacja Katowice Cennik

Poznaj cennik na szeroką ofertę usług leczniczych oferowanych w naszych gabinetach.

Scroll to Top